Menu

Monthly Archives: May 2022

Filmik ze staży i praktyk branżowych w Hiszpanii.
Filmik ze staży branżowych we Włoszech
Napisali o nas w “Branżowej Pinesce”
Spotkanie z rodzicami przed wyjazdem na staże branżowe w Portugalii.
Już wkrótce grupa 16 uczniów oraz 3 nauczycieli wyjedzie na staże branżowe do Portugalii. Mobilność będzie możliwa dzięki realizacji przy wsparciu [...]
Prezentacja podsumowująca projekt “Zagraniczny staż – szansa rozwoju zawodowego”.
ZSP NR 2 Krosno – Zagraniczny staż = Lepsza przyszłość ERASMUS+ Sysylia
IV Event młodych przedsiębiorców
Staże branżowe w Portugalii – filmik z wyjazdu.
I miejsce w konkursie kulinarnym podczas Dnia Hiszpańskiego zorganizowanego przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie zdobyli uczniowie ZSP Nr 2.