Menu

Zagraniczny staż = lepsza przyszłość

ZSP NR 2 Krosno- Zagraniczny staż = Lepsza przyszłość ERASMUS+ Portugalia
ZSP Nr2 Krosno – Zagraniczny staż = lepsza przyszłość ERASMUS+ Hiszpania
Wizyta studyjna – podsumowanie projektów Erasmus+
Posumowanie projektu  
Erasmus Days 2022 w ZSP Nr 2 w Krośnie
Hiszpania
IV Event Młodych Przedsiębiorców w ZSP nr 2 Krosno
Uczniowie ZSP nr 2 w Krośnie przygotowują się do wyjazdu na zagraniczne staże
Wizyta studyjna – podsumowanie projektów Erasmus+ 22 listopad 2022
Czy warto wyjechać na staże branżowe do Portugalii?
https://zsp2krosno.pl/index.php/38-archiwum/archiwum/2148-czy-warto-wyjecha%C4%87-na-sta%C5%BCe-bran%C5%BCowe-do-portugalii    
Portugalia – staże