Menu

Latest articles

Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na staże do Hiszpanii.
Już wkrótce grupa 15 uczniów oraz 4 nauczycieli wyjedzie na staże branżowe do Hiszpanii. Mobilność będzie możliwa dzięki realizacji przy wsparciu [...]
Napisali o nas!
Napisali o nas!
Filmik ze staży i praktyk branżowych w Hiszpanii.
Filmik ze staży branżowych we Włoszech
Napisali o nas w “Branżowej Pinesce”
Spotkanie z rodzicami przed wyjazdem na staże branżowe w Portugalii.
Już wkrótce grupa 16 uczniów oraz 3 nauczycieli wyjedzie na staże branżowe do Portugalii. Mobilność będzie możliwa dzięki realizacji przy wsparciu [...]
Prezentacja podsumowująca projekt “Zagraniczny staż – szansa rozwoju zawodowego”.
ZSP NR 2 Krosno – Zagraniczny staż = Lepsza przyszłość ERASMUS+ Sysylia
IV Event młodych przedsiębiorców