Menu

Stawiamy na zagraniczne…

Przygotowanie językowe
Uczniowie biorący udział w stażach, poza przygotowaniem kulturalno-pedagogicznym i językowym w szkole biorą udział w kursie języka angolskiego na [...]
Przygotowanie kulturalno-pedagogiczne i językowe
W ramach przygotowania kulturalno-pedagogicznego i językowego uczniowie biorą udział w kursach e-learning oraz blended learning na szkolnej platformie [...]
Prezentacja dotycząca projektu
Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe – streszczenie
W projekcie weźmie udział: 42 uczniów (ucz.), 5 nauczycieli (naucz.) i 3 opiekunów (op.). Gr. I Hiszpania – 14 ucz. (kucharz, technik żywienia i [...]