Menu

Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego

Filmik ze staży i praktyk branżowych w Hiszpanii.
Filmik ze staży branżowych we Włoszech
Napisali o nas w “Branżowej Pinesce”
Prezentacja podsumowująca projekt “Zagraniczny staż – szansa rozwoju zawodowego”.
IV Event młodych przedsiębiorców
Staże branżowe w Portugalii – filmik z wyjazdu.
I miejsce w konkursie kulinarnym podczas Dnia Hiszpańskiego zorganizowanego przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie zdobyli uczniowie ZSP Nr 2.
Spaghetti też ma swoje święto – wymiana doświadczeń branżowych.
Czy warto wyjechać na staże branżowe do Portugalii?
Napisali o nas!