Menu

Spotkanie z rodzicami przed wyjazdem na staże branżowe w Portugalii.

May 22, 2022 - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość

Już wkrótce grupa 16 uczniów oraz 3 nauczycieli wyjedzie na staże branżowe do Portugalii. Mobilność będzie możliwa dzięki realizacji przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej Projektu „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078493
w ramach programu ERASMUS+. Uczniowie, którzy przeszli rekrutację z wynikiem pozytywnym, realizują kursy przygotowawcze z zakresu znajomości języków angielskiego i portugalskiego oraz zajęcia kulturowo – pedagogiczne. Celem zajęć jest pełne i wieloaspektowe przygotowanie beneficjentów do udziału w zagranicznej mobilności. W ramach przygotowań odbyło się spotkanie z uczniami i rodzicami, w czasie którego uczestnicy podpisali niezbędne do udziału w zagranicznych stażach zawodowych dokumenty. Spotkanie było również okazją do przekazania uczestnikom informacji na temat organizacji wyjazdu i rozwiania wszystkich wątpliwości z nim związanych.