Menu

Prezentacja podsumowująca projekt “Zagraniczny staż – szansa rozwoju zawodowego”.

May 22, 2022 - Europejskie podróże..., Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego

https://www.canva.com/design/DAE_ZsMZGu4/4VOkr-gRv78vS-7MNxdh9Q/view?utm_content=DAE_ZsMZGu4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink