Menu

„Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” – opis projektu

January 30, 2022 - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość

Projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” realizowany będzie w okresie od 15.12.2020 do 14.12.2022.

W projekcie weźmie udział 47 uczniów, 5 opiekunów i 5 nauczycieli. Wyjazdy na staże będą miały miejsce w 2022 roku, i tak:

  1. Włochy I grupa, tj. 16 uczniów, 2 opiekunów i 1 nauczyciel na praktykę zawodową,
  2. Portugalia II grupa, tj. 16 uczniów, 2 opiekunów i 1 nauczyciel na praktykę zawodową,
  3. Hiszpania III grupa, tj. 15 uczniów, 1 opiekun i 3 nauczycieli na praktykę zawodową.

Przed wyjazdem uczniowie będą przygotowywać się zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym. Program stażu pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, natomiast nauczyciele będą doskonalić swoje kompetencje oraz czerpać wiedzę z doświadczenia europejskich partnerów, w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do poziomu europejskiego.

Pobyt na stażu zakończy się otrzymaniem dokumentu „Euro pass mobilność”, który ułatwi w przyszłości kontakty na europejskim rynku pracy. Po powrocie ze stażu, uczestnicy projektu podzielą się wrażeniami i doświadczeniem z młodzieżą naszej szkoły, a także
z zainteresowanymi uczniami w ramach „Dnia otwartego” i giełdy zawodów.

Budżet projektu „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” wynosi 121 588,00 EURO, a wg NBP kurs EURO z dnia 29.07.2020 wynosi 4,4194 PLN, co w przeliczeniu na złotówki, daje kwotę: 537 346,01 PLN.