Menu

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”

December 2, 2021 - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość

Uczniowie z klas II i III technikum i szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w prelekcji dotyczącej realizowanego aktualnie w ZSP NR 2 W Krośnie projektu “Zagraniczny staż = lepsza przyszłość”. Uczestnicy zostali zapoznani z: celami projektu, zasadami rekrutacji na staż, wymaganiami zagranicznych pracodawców, harmonogramem projektu, obowiązkami stażysty oraz korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w zagranicznych mobilnościach. W czasie spotkania uczniowie uzyskali odpowiedzi na wszystkie pytania.