Menu

Prelekcje dotyczące projektu

September 11, 2019 - Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego
Prelekcje dotyczące projektu

W dniu dzisiejszym uczniowie z klas II i III technikum i szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w prelekcjach dotyczących realizowanego od 1 września 2019 r. do 31 marca 2021 r, projektu “Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego”. W trakcie prelekcji uczniowie m. in. poznali: cel główny i cele szczegółowe projektu, zasady rekrutacji na staż, sposób organizacji staży poza granicami kraju, harmonogram projektu, zasady dotyczące przygotowania kulturalno-językowo -pedagogicznego oraz procedury upowszechniania i ewaluacji projektu.