Menu

Przygotowanie kulturalno-pedagogiczne

November 27, 2018 - Stawiamy na zagraniczne...
Przygotowanie kulturalno-pedagogiczne

W ramach przygotowania kulturalno-pedagogicznego uczniowie biorą udział w kursach e-learning oraz blended learning na szkolnej platformie Moodle. Kursy dotyczą m. in.: zagadnień związanych z pracą, dokumentów europass (potwierdzających nabyte umiejętności), nawyków żywieniowych, kultury materialnej i niematerialnej, stresu i komunikacji międzykulturowej. W każdym kursie uczniowie  wykonują zadania oraz rozwiązują testy.