Menu

Wzrost kompetencji językowych…

„Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” – nowy projekt!
W projekcie „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” weźmie udział 9 pracowników szkoły: dyrektor szkoły, pedagog szkolny [...]